Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

МИСИЯ

Мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

 

 

Институтът обединява усилията на лица с богат практически и теорeтичен опит в областта на публичната администрация, местното самоуправление и гражданското участие. Институтът притежава експертиза в областта на административната дейност, практиките и политиките на местно и регионално ниво.Основните цели на сдружението са:


  • Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред,

 

  • Насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението,

 

  • Усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда;

 

  • Увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор;

 

  • Повишаване информираността на обществото по въпросите на европейската интеграция и подкрепа на процеса на присъединяване;

 

  • Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.