Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПАРТНЬОРИ

Институт за развитие на публичната среда e неправителствена организация, която работи в сътрудничество със следните партньори:

 

 

  • Фондация "Америка за България"

 

 

 

 

 

  • Тръст за гражданското общество          

          в Централна и Източна Европа:

 

 

 

 

  • Балкански тръст за демокрация:                                             

 

 

 

 

 

  • Фондация "Институт Отворено общество" - София:    

 

 

 

 

 

  • Работилница за граждански инициативи:                                    

  • FLARE Network - Freedom, Legality and Rights in Europe:

 

 

 

 

 

 

  • Фондация "Анна Линд":  

 

  • Форум "Гражданско участие"

 

 

 

  • Mott Foundation:

 

 

 

 

  • Програмата за подкрепа на неправителствените организации

       в България по Финансовия механизъм на
       Европейското икономическо пространство