Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Позиция на Институт за развитие на публичната среда във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

article image

Институт за развитие  на публичната среда споделя опасенията, изразени от редица неправителствени организации във връзка с внесения от група народни представители на 4 юли 2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С предложените изменения и съдържащите се в тях широки ограничителни разпоредби, не се допуска подкрепа за професионални организации, научна и преподавателска дейност на магистрати в т.ч. дори от институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН, международни организации, в които страната ни е приела доброволно да членува. Всички те попадат в обхвата на понятието „чуждестранно лице“.


По този начин е налице противоречие с основни принципи, гарантирани от Конституцията, като правото на сдружаване на магистратите, отслабвайки техните професионални общности и заглушавайки техния глас.

 

Институт за развитие на публичната среда решително отхвърляме внушенията, че достъп до финансиране от „чужда държава или чуждестранно лице“ предполага зависимост на получателя и открива канал за неправомерно „влияние върху органите на съдебната власт“. Присъединяваме се към призива на представители на гражданското общество към депутатите от Народното събрание на Република България да оттеглят или отхвърлят предложените изменения и допълнения към Закона за съдебната власт, които ограничават финансирането на професионалните организации на магистратите и тяхната научна и преподавателска дейност.