Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Журналистика и данни - сезон 1 (обучение)

article image

На 29-ти май ИРПС организира уъркшоп на тема „Журналистиката среща данните - сезон 1”. Участие в него взеха над 20 представители на български печатни, електронни и он-лайн медии. Заедно с тях дискутирахме: Какво са отворени данни? Къде да ги намерим? Как да работим с тях?


В рамките на семинара екипът ни разработи обучителен модул, улесняващ работата с данни в Excel. На последващите видео материали ще можете да се запознаете с онагледени и полезни примерни функционалности, които подпомагат работа с програмата. За целта на обучението е използван примерен регистър на местата за настаняване според данни на Министерството на туризма на Република България.

 

 

1. Първа стъпка - Представяне на Портал за отворени данни на Република България, даунлоуд на примерна база и импортиране на данните (CSV) в Excel.

 

2. Втора стъпка - Методи за филтриране и сортиране на данни. Основна цел е да се извлекат конкретни данни и да бъдат подредени според нуждите на потребителя.

 

3. Трета стъпка - Използване на цветове като филтри.

 

4. Четвърта стъпка - Намиране и преименуване е функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

 

5. Пета стъпка - Функцията SUBTOTAL ни показва междинна сума. Функцията е полезна, когато се работите с филтриран списък - SUBTOTAL сумира само видимите величини.

 

6. Шеста стъпка - Пренасяне на данни от едно работно поле в друго. Промяна направена в първото работно поле се отразява и във второто. Функции за събиране и изичсляване на средна стойност.

 

7. Логически функции в помощ на валидирането на данни. IF и AND функции като част от методите за проверка коректността на предоставените данни.

 

8. Разделяне на данните от дадена колона по зададен каритерий.

 

9. Намиране и преименуване - функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

 

10. Намиране на дума. Функция ISNUMBER, в комбинация със SEARCH за проверка дали дадена дума съществува в конкретна клетка. Функцията връща резултат TRUE/FALSE.

 

11. Логическа проверка и сливане на колони.

 

В допълнение от прикачения в графа "Публикации и ресурси" документ, бихте могли да използвате полезна информацията "Бърза помощ" за отворени данни. В документа сме се постарали да съберем основна информация за това, къде да търсим данни, някои особености при импортирането на CSV, полезни функции, основни файлови формати и т.н.

 

Организираната среща е част от проект „Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014.