Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Кои експертни предложения на ИРПС залегнаха в новия Изборен кодекс?

article image

На 05.03.2014г. новият Изборен кодекс на България влезна в сила след повече от половин година работа на парламента по неговото изработване. В рамките на този процес Народното събрание на Република България инициира широки консултации и експертизата на Института за развитие на публичната среда като организация, защитаваща честното протичане на изборите, нееднократно бе потърсена. Всички становища на ИРПС са изпратени до Временната парламентарна комисия за нов Изборен кодекс. Част от изразяваните от години позиции на организацията намериха отражение в текстовете на новия закон. Някои от най-важните сред тях са:

 

  • Публикуването на методика за определяне на изборния резултат, като част от ИК;

 

  • Въвеждането на механизми за отчетност и прозрачност при работата на ЦИК, РИК и ОИК:

 

  1. решенията на тези органи се приемат с поименно гласуване, отразявано в протокол от техните заседания;
  2. заседанията на ЦИК и РИК се излъчват в реално време през интернет - на техните страници се поддържа и архив;

 

  • Въвеждането на гаранции за извършване на независимо наблюдение на изборите;

 

  • Възстановяване на преференциалното гласуване;

 

  • Гарантирането на коректни условия за протичането на предизборна кампания в медиите.