Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Кои експертни предложения на ИРПС залегнаха в новия Изборен кодекс?

article image

На 05.03.2014г. новият Изборен кодекс на България влезна в сила след повече от половин година работа на парламента по неговото изработване. В рамките на този процес Народното събрание на Република България инициира широки консултации и експертизата на Института за развитие на публичната среда като организация, защитаваща честното протичане на изборите, нееднократно бе потърсена. Всички становища на ИРПС са изпратени до Временната парламентарна комисия за нов Изборен кодекс. Част от изразяваните от години позиции на организацията намериха отражение в текстовете на новия закон. Някои от най-важните сред тях са:

 

  • Публикуването на методика за определяне на изборния резултат, като част от ИК;

 

  • Въвеждането на механизми за отчетност и прозрачност при работата на ЦИК, РИК и ОИК:

 

  1. решенията на тези органи се приемат с поименно гласуване, отразявано в протокол от техните заседания;
  2. заседанията на ЦИК и РИК се излъчват в реално време през интернет - на техните страници се поддържа и архив;

 

  • Въвеждането на гаранции за извършване на независимо наблюдение на изборите;

 

  • Възстановяване на преференциалното гласуване;

 

  • Гарантирането на коректни условия за протичането на предизборна кампания в медиите.