Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Декларация на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС

article image

На вниманието ви представяме Декларацията на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС, с която нашите наблюдатели гарантират, че ще спазват международно приетите стандарти за наблюдение на избори.

 

 


 

Аз, долуподписаният, декларирам, че:

1)     Не съм кандидат на политическа партия, коалиция и не съм член на инициативен комитет, нито застъпник или представител на участници в изборите;  

2)     Не съм представител на изборната администрация в страната;

3)     Няма да използвам по никакъв начин статута си на наблюдател, за да подпомагам или участвам в наблюдение на изборния процес от страна на политически партии, коалиции и инициативни комитети;

4)     Няма да участвам в дейности, които могат да се квалифицират или определят като престъпление срещу политическите права на гражданите или като административни нарушения на правилата за провеждане на избори;

5)     Ще работя като независим наблюдател на предстоящите избори, ще се придържам стриктно към принципите на надпартийност и ще извършвам безпристрастно наблюдение на изборния процес;

6)     Ще работя в подкрепа на истинския демократичен изборен процес и ще ценя и защитавам честността на независимото наблюдение на изборите;

7)     Ще присъствам на необходимите обучения за независими наблюдатели и ще се запозная с изборното законодателство;

8)     Ще се съобразявам с ролята на изборната администрация на всички нива и няма да се намесвам незаконно или недопустимо в администрирането  на изборния процес;

9)     Ще се придържам изцяло към методологията, използвана от организацията, и ще действам, както съм инструктиран от нея;

10) Ще докладвам безпристрастно, точно и навременно за всички събития, които наблюдавам в качеството си на независим наблюдател;

11) Ще се въздържам от лични коментари относно моите наблюдения пред медиите или  обществеността преди огласяването на резултатите от наблюдението от ръководството на организацията, която наблюдава изборите и ме е регистрирала като нейн наблюдател, освен ако изрично не съм инструктиран от нея да постъпя по друг начин;

12) Ще се оттегля от позицията си на наблюдател  в случай, че възникне какъвто и да било конфликт на интереси, който би ми попречил да изпълнявам безпристрастно, точно и своевременно независимо наблюдение на изборите или ако трябва да наруша изискванията на тази Декларация.

 

 

Име:  

 

Подпис:                                                                                                      Дата:

 

 


 

 

От Институт за развитие на публичната среда, благодарим на всички 60 души, които решиха да се включат в екипа ни за наблюдението на избори 2013. Приятели, оценяваме вашата активност!