Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ПРОГРАМИ НА ИНСТИТУТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

ПРОГРАМИ НА ИРПС

ПО СЛЕДИТЕ НА ВЛАСТТА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
Институтът за развитие на публичната среда осъществява дейност, следвайки три основни програми:

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво


Основните задачи на този проект са подготовката и представянето на подходи за събиране и изследване на информация за административните дейности, представяне на структури за вътрешен контрол и качествен одит.
Прочети още...
Формиране на Център за общинска политика

Формиране на Център за общинска политика


Цел на проекта е разкриването на управленчески проблеми на общинско ниво.
Прочети още...
Електронен регистър за разпоредителните сделки с общинска собственост

Електронен регистър за разпоредителните сделки с общинска собственост


Главната цел на този проект е да се създаде публичен информационен регистър за сделките с общинска собственост на територията на Столична община, както и за отдаването под наем с разрешението на Столичния общински съвет.
Прочети още...
Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система

Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система


Граждански мониторинг върху изпълнението на програмата за борба с корупцията в съдебната система. Изработен е доклад и са дадени конкретни препоръки на Висшия съдебен съвет на РБ-я за по-ефективна борба с корупцията в съдебната система.
Прочети още...
Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство

Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство


Да се съберат, анализират и подберат успешни практики на взаимодействие между НПО и местните власти, за да се създаде обучи телен модул "Технологии за открито управление с гражданите на местно ниво".
Прочети още...