Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

article image

Цел: Извършване на качествена оценка на предоставяната публична информация и степента, в която използваните инструменти гарантират прозрачност и отчетност при усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС и дават възможност за упражняването на граждански контрол върху този процес. Целта е да се оцени ефективността и достъпността на ИСУН за потребителите - бенефициенти на средства от фондовете на ЕС, управляващи органи и наблюдаващи комитети на оперативните програми, граждански структури, медии и др.

На 06.10.2010 г. от 11.00 до 13.00 ч. в сградата на Министерски съвет на РБългария се проведе обсъждане с участието на представители на НПО, журналисти и блогъри на промо версия на публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в България. Обсъдени бяха съдържанието, дизайна и навигацията на модула и бяха направни множество предложения. Предложенията можете да видите ТУК ( изтегли файл)

Обсъждането се осъществява по проект: “Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС”, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София.

 

Място: София 


Продължителност:
10 месеца (март 2010 - ноември 2010) 


Донор:
Институт “Отворено общество” - София
e-mail: abaikusheva@osi.bg 

 

Докладът "ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ - Граждански мониторинг върху прилаганата от правителството система за предоставяне на публична информация за управлението на средства от Европейски я съюз (ИСУН)", изготвен от екипа на ИРПС по този проект можете да свалите от тук.