Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Граждански мониторинг върху дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за изпълнението на препоръките от мониторингов доклад на Институт “Отворено общество”

Цел: Да се провери изпълнението от страна на държавния регулаторен орган на препоръките от граждански мониторинг върху дейността на ДКЕВР, осъществен от институт “Отворено общество”, в партньорство с Институт за развитие на публичната среда и Българска национална асоциация на потребителите.


Място: София и страната


Продължителност: септември 2010 – март 2011 г.


Донор: Институт “Отворено общество” - София
e-mail: abaikusheva@osi.bg