Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес

article image

Цел: Застъпничество чрез публикации в централните и регионални медии, илюстриращи рисковете за опорочаване на изборния процес в българските общини. Мониторинг и оценка на въздействието от въвеждането на единен регистър за дарителите на предизборните кампании, поддържан от Сметната палата на Рбългария. Наблюдение върху прилагането на новите моменти в изборното законодателство, имащи за цел намаляване на възможностите за купуване на гласове. Надграждане на създадения сайт Граждански форум за нов Изборен кодекс и развитие на нова секция в него – “Най-често задавани въпроси и отговори”, която да улесни всички заинтересовани при практическото въвеждане на новите моменти от Изборния кодекс. Анализ на политическото представителство на местно ниво след местните избори октомври 2011 г. и илюстриране на ефекта от прилагането на новото изборно законодателство върху формирането на новите органи на местно самоуправление. Изработване на предложения за изменения и допълнения на новия Изборен кодекс за неговото подобряване. Стартиране на застъпническа кампания за приемане от Народното събрание на предложенията за изменения и допълнения.


Място: София и страната


Продължителност: май 2011 – февруари 2012 г.


Донор: Балкански тръст за демокрация
e-mail: SVukovic@gmfus.org

 

Доклад на ИРПС: Изборните правила в България — въздействие и необходимост от промяна (ePub формат)
 

Още материали по проекта можете да изтеглите от тук.