Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

article image

Цел: Идентифициране на общини, в които съществува риск от тяхното завладяване от криминални мрежи и икономически лобита, както и такива с повишен риск от опорочаване на изборния процес чрез купуване на гласове, контролиран вот и манипулиране. Мобилизиране на държавните институции за въвеждане на превенция и защита срещу нарушения на изборния процес. Подкрепа на гражданските групи за натиск и неправителствените организации в общините и провеждане на интернет и кампания на терен срещу купуването на гласове и контролирания вот. Сътрудничество с националните и регионалните медии за подготовката на публикации и филми, свързани с рисковете в общините; анализране на предизборния процес и фокусиране на вниманието на гражданите върху икономическите групировки и престъпни мрежи, които искат да завладеят местната власт за собствена изгода.


Място: София и страната


Продължителност: май 2011 – януари 2012 г.


Донор: Фондация “Америка за България”
e-mail: applications@americaforbulgaria.org