Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

article image

Цел:

  • повишаване на информираността за възможностите за сътрудничество между технологичната общност и организациите на гражданското общество, с цел развитие и прилагане на дигитални инструменти за оценка на публичните политики и демократичното развитие на институциите, базирани на използването на отворени данни и информационни и комуникационни технологии;
  • обмен на знания и инструменти, между технологичната общност и организациите на гражданското общество за развитието на алтернативни дискурси, за да се покажат нереалистичните управленски обещания и популистка реторика и да се осигури застъпничество за политически алтернативи;
  • увеличаване на капацитета на неправителствените организации да използват набор от дигитални инструменти и гражданска журналистика за по-добро застъпничество за граждански каузи и по-голямо въздействие, въпреки игнорирането от страна на традиционните медии към гражданския дневен ред.


Място: София и страната


Продължителност: 12 месеца (юни, 2012 – юни, 2012 г.)


Донор: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
e-mail: d.neagoe@ceetrust.org