Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

article image

Цел: Застъпническа кампания за приемане на нови правила за отразяване на изборите, гарантиращи равен достъп на участниците до политическия процес.


  • Запознаване на обществеността и институциите за международните стандарти и добри практики за осигуряване на справедливо и безпристрастно отразяване по време на предизборни кампании;

 

  • Задълбочаване на познанията на медиите за техните отговорности при отразяването на избори;

 

  • Промяна на законодателството, свързано с медийното отразяване на изборите, за да се осигури безпрепятствен достъп до медиите на недискриминационна основа и да се повиши доверието в изборния процес;

 

  • Укрепване на капацитета и сътрудничество между отговорните институции за подобряване на условията за адекватно и справедливо медийно отразяване на изборите.

 

Място: София

 

Продължителност: 10 месеца (септември, 2012 – юни, 2012 г.)

 

Донор: Балкански тръст за демокрация