Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Инициатива за свободни и честни избори

Цел: Проектът цели подкрепа на изборния процес в България чрез подпомагане на дейностите за повишаване на капацитета на изборните органи, както и заинтересованите страни да управляват и организират честни и свободни избори. Основна цел е и да се повиши осведомеността на избирателите за изборния процес; да се укрепи позицията на ИРПС като център за събиране, обработка и анализ на изборни данни и свързаната с тях информация.

 

Място: София и страната

 

Продължителност: април 2013 –  октомври 2014 г.

 

Донор: Фондация “Америка за България”
e-mail: applications@americaforbulgaria.org