Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

article image

Цел: Чрез този проект ИРПС цели увеличаване на капацитета си за институционален мониторинг и застъпничество чрез надграждане на онлайн платформи, представящи данни за ефекта от публични политики. В сътрудничество с активистки настроена общност към използването на „отворени данни“,  ще се работи за усилване на гражданското взаимодействие с институциите. В защита на гражданския интерес се цели развиването на нови възможности за обработка и визуализация на данни, предоставяни от институциите чрез електронни публични регистри и други източници. Проектът цели и представянето на алтернативна гледна точка за гражданския дневен ред по канали, достъпни за активно ползващи интернет и социалните медии потребители.

Проектът е насочен към обединяване на „капитал“ от знания и умения на граждански активни млади хора и групи, които биха могли да работят в общност, за да усилят взаимно влиянието си за позитивни промени в публичната среда. Неговите резултати ще повлияят на дейността на институциите и нивото на гражданска информираност за резултатите от прилагани публични политики.

 

Място: София 


Продължителност: 12 месеца (ноември, 2014 - ноември, 2015) 


Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014