Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Възходящо    ●    Низходящо
Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

Когато данните срещнат гражданите - застъпничество и мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции

Проектът е насочен към обединяване на „капитал“ от знания и умения на граждански активни млади хора и групи, които биха могли да работят в общност, за да усилят взаимно влиянието си за позитивни промени в публичната среда.

Прочети още...
Оценка на въздействието на Изборния кодекс и застъпничество за промени в изборните правила

Оценка на въздействието на Изборния кодекс и застъпничество за промени в изборните правила

На база данни и информация от изборите през май 2013 г. и изследване на практиката на институциите по прилагане на правилата, ще се реализира оценка на въздействието на Изборния кодекс в частта му за избор на народни представители и ще се изготвят пр

Прочети още...

Инициатива за свободни и честни избори

Проектът цели подкрепа на изборния процес в България чрез подпомагане на дейностите за повишаване на капацитета на изборните органи, както и заинтересованите страни да управляват и организират честни и свободни избори.

Прочети още...

Програма за развитие и устойчивост на Институт за развитие на публичната средa

Развитие на основните програми на ИРПС - подсилване на оперативните, институционалните и програмните дейности на Института, както и осигуряване на устойчивост и подсилване на експертния капацитет на организацията

Прочети още...
„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

„Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за въвеждане на правила за изборното отразяване, осигуряващи равен достъп на всички участници до политическия процес”

Застъпническа кампания за приемане на нови правила за отразяване на изборите, гарантиращи равен достъп на участниците до политическия процес.

Прочети още...
„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

„Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

Повишаване на възможностите за сътрудничество между технологичната общност и организациите на гражданското общество. Прилагане на дигитални инструменти за оценка на публичните политики и развитието на институциите.

Прочети още...
„Граждански гласове за Отворен парламент”

„Граждански гласове за Отворен парламент”

Формиране на общност, около практиките, принципите и ценностите на гражданската журналистика. Създаване на онлайн гражданска медия, отразяваща българския парламент, следвайки гражданския дневен ред.

Прочети още...
Програма за развитие и устойчивост на основните приоритети на Институт за развитие на публичната среда

Програма за развитие и устойчивост на основните приоритети на Институт за развитие на публичната среда

Устойчивост и подсилване на експертния капацитет на организацията; подсилване на оперативното, институционалното и програмното развитие на Института;...

Прочети още...
Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск

Идентифициране на общини, в които съществува повишен риск от опорочаване на изборния процес. Мобилизиране на държавните институции за въвеждане на превенция и защита срещу нарушения на изборния процес.

Прочети още...
Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес

Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес

Целите на този проект представляват: Застъпничество чрез публикации в централните и регионални медии, илюстриращи рисковете за опорочаване на изборния процес в българските общини. Мониторинг и оценка на въздействието от въвеждането...

Прочети още...

Изследване на нагласите по отношение на купуването на гласове на местните избори през октомври 2011 г. в общините Петрич, Созопол и Казанлък

Провеждане на теренно проучване по отношение на нагласите за купуване на гласове на местните избори през октомври 2011 г. в общините Петрич, Созопол и Казанлък. Публично представяне на резултатите от теренното изследване.

Прочети още...

Граждански мониторинг върху дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за изпълнението на препоръките от мониторингов доклад на Институт “Отворено общество”

Проверка на изпълнението от страна на държавния регулаторен орган на препоръките от граждански мониторинг върху дейността на ДКЕВР.

Прочети още...

“Проучване и консултация във връзка с изработването на нормативен акт на Столична община”

Проучване на законодателството, регламентиращо специалния статут на дванадесет европейски столици.

Прочети още...

Изготвяне на анализи за изпълнението на бюджета на Столична община за нуждите на на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община

Експертно и информационно подпомагане на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община, с оглед ефективен контрол за разходване на публичните средства.

Прочети още...
Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

Oценяване на предоставяната публична информация и степента, в която използваните инструменти гарантират прозрачност и отчетност при усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС.

Прочети още...