Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

Граждански мониторинг на проверките, извършени от КЗЛД на политическите партии, регистрирани за Евроизбори - 2014 (доклад)

На 04.07.2014г. представители на Института за развитие на публичната среда участваха в координационна среща на Комисията за защита на личните данни в рамките, на която бе посочено, че жалбите и сигналите за неправомерно използване на лични данни около изборите за Европейски парламент са били общо 1380 бр. Това е наложило Комисията за защита на личните данни да вземе решение за пълни проверки на всички партии и коалиции, които са се регистрирали за Европейските избори.

Освен за изясняване на случаите със сигналите и жалбите, проверките са и относно цялостното спазване на Закона за защита на личните данни от администраторите на лични данни/АЛД/. Представители на ИРПС бяха поканени, за да извършат граждански мониторинг над осъществяваните от Комисията проверки - по този начин за първи път в проверки на Комисията за защита на лични данни участваха и наблюдатели от гражданския сектор. Уговори се обособяването на 4 екипа, които да се състоят от член на комисията, длъжностни лица/служители/ на КЗЛД и наблюдатели от НПО-сектора.

С доклада на Институт за развитие на публичната среда от осъществения граждански мониторинг, можете да се запознаете, отваряйки прикачения файл.

Автор на изготвения доклад е Любомир Авджийски.

uploadet file