Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

Граждански мониторинг на проверките, извършени от КЗЛД на политическите партии, регистрирани за Евроизбори - 2014 (доклад)

На 04.07.2014г. представители на Института за развитие на публичната среда участваха в координационна среща на Комисията за защита на личните данни в рамките, на която бе посочено, че жалбите и сигналите за неправомерно използване на лични данни около изборите за Европейски парламент са били общо 1380 бр. Това е наложило Комисията за защита на личните данни да вземе решение за пълни проверки на всички партии и коалиции, които са се регистрирали за Европейските избори.

Освен за изясняване на случаите със сигналите и жалбите, проверките са и относно цялостното спазване на Закона за защита на личните данни от администраторите на лични данни/АЛД/. Представители на ИРПС бяха поканени, за да извършат граждански мониторинг над осъществяваните от Комисията проверки - по този начин за първи път в проверки на Комисията за защита на лични данни участваха и наблюдатели от гражданския сектор. Уговори се обособяването на 4 екипа, които да се състоят от член на комисията, длъжностни лица/служители/ на КЗЛД и наблюдатели от НПО-сектора.

С доклада на Институт за развитие на публичната среда от осъществения граждански мониторинг, можете да се запознаете, отваряйки прикачения файл.

Автор на изготвения доклад е Любомир Авджийски.

uploadet file