Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

ИРПС осъществява мониторинг над държавните институции, за да гарантира наличието на прозрачност и добро управление в полза на гражданското общество.

slide

ИРПС развива дигитални инструменти, които подпомагат участието на гражданите в процеса на вземане на решения.

slide

ИРПС обучава независими наблюдатели над изборния процес в България и разработва нови дигитални технологии, които гарантират честността на изборите.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НАШИЯТ ЕКИП

Антоанета Цонева

Антоанета Цонева


Антоанета Цонева е председател (в оставка) на Управителния съвет на Институт за развитие на пубичната среда. От 2001 до 2004г. Тони бе първият омбудсман на Софийска община.

 

Тя е експерт в сферите на местното самоуправление, антикорупционните политики, гражданското участие в демократичния процес и изборния процес.

 

Антоанета защитава кауза за демократичен и честен изборен процес. Тя е активен участник в гражданския мониторинг над приеманите нови изборни правила в страната ни, както и един от най-компетентните анализатори на изборното законодателство в България. Тони е участвала в редица теренни изследвания както на местно, така и на национално ниво.

 

Антоанета е развивала методологии за оценяване на интегритета на публичната администрация, както и такива за мониторинг и оценка над осъществяваните публични политики. Със своите познания и експертиза, Тони е участвала в редица екипи, за оценка на антикорупционните практики, прилагани от държавата, както и за антикорупционни одити в сферата на здравеопазването и образованието.

 

Антоанета води обучения и семинари, свързани с повишаване уменията на местните политически представители, както и на неправителствените организации, които наблюдават и оценяват изпълнението на различни публични политики.

 

Като признание за нейните усилия в полза на гражданското общество, през 2011г. Тони спечели награда за принос към правата на човека от Българския хелзинкски комитет.  

 

E-mail: antoaneta@iped.bg


Светослав Георгиев

Светослав Георгиев


Светослав Георгиев е член на Управителния съвет и изпънителен директор на Институт за развитие на публичната среда.

 

Той има близо десетгодишен опит на различни водещи позиции в рамките на местната и държавна администрация.

 

От 2001 до 2004г. е главен консултант към омбудсмана на Софийска община. В резултат на неговите усилия и проведената от ведомството застъпническа кампания, институцията „местен омбудсман” бе приета в българското законодателство и днес българските граждани могат да се възползват от нея.

 

Днес Светослав Георгиев участва, като проектен ръководител, експерт и консултант в редица от проектите на Институт за развитие на публичната среда и други неправителствени организации.

 

Изследователските интереси на Светослав са насочени в сферата на общинските политики,  устойчивото развитие на гражданското участие в процеса на вземане на решения, гражданският контрол и борбата срещу корупцията.

 

От 2003г. до 2007г. Светослав бе обучител на политически лидери и представители на неправителствените организации от ромското малцинство в рамките на „Програмата за политическо включване на ромите” на  Американския Национален Демократически Институт (NDI) в България.

 

От 2005г. Светослав наблюдава изборния процес в България, както в качеството си на член от екипа на Института за развитие на публичната среда, така и като експерт за редица други неправителствени организации. 

 

E-mail: svetoslav@iped.bg


Ива Лазарова

Ива Лазарова


Ива Лазарова работи като експерт в екипа на ИРПС от 2007 г. В момента е и програмен директор на програмата „Отворени данни”.

 

Ива е завършила магистърска степен по Международни отношения в СУ Св. Климент Охридски.

 

През 2011 г. по програма на Държавния департамент на САЩ, тя работи в неправителствения сектор в САЩ, изучавайки ролята на новите дигитални инструменти за борбата с корупцията и доброто управление.

 

E-mail: iva@iped.bg


Мирела Веселинова

Мирела Веселинова


Мирела Веселинова е правен консултант на Институт за развитие на публичната среда и главен редактор на сп. Правен свят.


Боянка Цанкова Канчева


Боянка Цанкова Канчева е юрист и член на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда.


Проф. Николай Найденов


Проф. Найденов е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" - курс по "Анатомия на корупцията" за специалност Политология. Николай Найденов е член на Управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда.


Ясен Лазаров

Ясен Лазаров


Ясен Лазаров е част от екипа на ИРПС от 2011г.

 

Той е бакалавър по "Публична администрация" на СУ "Св. Климент Охридски" и в момента следва магистратура по "Европейска интеграция". По програма за обмен на международни студенти, Ясен е следвал половин година и в Института по политически науки в Тулуза, Франция.

 

Ясен изследва добрите практики в публичната администрация и работи по проектите на ИРПС, свързани с честното провеждане на изборния процес. Ясен работи, като експерт по нашите дигитални инструменти, създавани за насърчаването на прозрачност и отчетност в управлението в полза на гражданското общество. През 2013г. по програма на Държавния департамент на САЩ, той работи и като експерт за екипа на Центъра за отговорни политики.

 

 

E-mail: iassen@iped.bg


Диана Ефтимова

Диана Ефтимова


Диана Ефтимова работи с екипа на ИРПС от 2013г. Тя е магистър по „Международни икономически отношения“ от „Университет за национално и световно стопанство“ гр. София, като има и бакалавърска степен по специалността „Застраховане и социално дело“, отново от УНСС.

 

Диана работи по проектите на института, свързани със застъпничество за промени в изборните правила, повишаване капацитета на изборните органи и провеждане на честни и прозрачни избори.


Е-mail: didi@iped.bg


Елена Андонова

Елена Андонова


През изминалата 2013г. Елена Андонова работи като доброволец по различни проекти за ИРПС, а в началото на 2014г. се присъедини и „официално” към екипа на организацията ни. Тя е специалист-бакалавър по „Радио-комуникационни и информационни системи” от Колежа по телекомуникации и пощи, както и бакалавър по „Политология и публични политики” на Нов български университет.

 

Елена разработи за ИРПС страницата „Аз Гласувам” - платформа за мобилни устройства, предназначена за бърз и лесен достъп до информация за всички важни моменти от изборния процес в България. В края на 2013 г. тя разработи и страницата ZAKRILA.INFO, която предоставя систематизирано институционалната информация за ситуацията свързана с бежанците, търсещи убежище в България, както и за различни дарителски инициативи и акции.