Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил

На 13.05.2012г. Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил. 15 наблюдатели, обучени от експертите на института проследиха работата на избирателните секции, разположени в града. За първи път по време на избори в България, наблюдателите на организацията публикуваха своите впечатления за протичането на изборния процес в реално…

Институт за развитие на публичната започва работа по проекта “Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

От 18-ти юни 2012 г. Институт за развитие на публичната среда започна работа по проект „Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”, подкрепен от Гражданския тръст за Централна и Източна Европа. Целите на проекта са: повишаване на информираността за възможностите за сътрудничество между технологичната общност и организациите…

Кръгла маса на тема “Изборният процес: проблеми и решения”, която ще се проведе на 27 юни 2012 г.

Експертизата на Институт за развитие на публичната среда по отношение на изборния процес и изборното законодателство бе потърсена и от президентската институция. Представители на Института са поканени от Президента на Република България да вземат участие в кръгла маса на тема „Изборният процес: проблеми и решения”, която ще се проведе на 27 юни 2012 г. По…

Публичен регистър на независимите граждански наблюдатели на изборния процес, регистрирани в ЦИК и преминали обучение в ИРПС

Бихме искали да благодарим на всички независими наблюдатели, обучени от ИРПС и положили усилия за наблюдението на изборния процес. В качеството си на регистриран от ЦИК независим наблюдател, Институт за развитие на публичната среда ще продължи да съблюдава бъдещите избори в България, за да допринесе за тяхното честно провеждане. В тази връзка, към регистъра постоянно…

Експертите на ИРПС проведоха среща с представители на ЦИК, за да обсъдят възможности за взаимодействие

На 26 юли експертите на Института за развитие на публичната среда проведоха среща с представители на Централната избирателна комисия с цел да се обсъдят възможностите за развитие на формите за обучение и информираност на избирателите за техните права. В рамките на дискусията от ЦИК заявиха, че ще разчитат на експертизата на ИРПС по отношение на…

Дискусия “Европейски фондове, прозрачност, граждани”

На 17.11.2011г. в рамките на проект „Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на Европейския съюз” се проведе дискусия на тема „Европейски фондове, прозрачност, граждани. Пред участниците бяха представени основните констатации от проведения от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на фондация Институт Отворено общество –…

Конституционният съд на Република България конституира ИРПС, като заинтересована страна по делото за касиране на президентските избори

С определение на Конституционния съд на Република България на 24.11.2011г. Институтът за развитие на публичната среда е конституиран, като заинтересована страна по Конституиционно дело №11/2011г. Делото е образувано по искане на 71народни представители от 41-вото Народно събрание, които оспорват избора на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова за президент и вицепрезидент на Република България. Със становището…

Блогът “Отворен парламент – граждански гласове” стартира в средата на Януари, 2012 г

На 16.01.2012г. Институт за развитие на публичната среда стартира гражданската online медия „Отворен парламент – граждански гласове”. Медията ще отразява парламента в съответствие с принципите и практиките на гражданската журналистика, която се опитва да подпомага участието на гражданите в публичния живот и се отнася с отговорност към създаването и поддържането на автентичен граждански дебат. Можете…

Кръгла маса “Защо трябва да бъдат коригирани изборните правила или има ли научени уроци от последните избори?”

На 27.02.2012г. в рамките на проект “Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”, подкрепен от Балкански тръст за демокрация, бе проведена кръгла маса на тема: „Защо трябва да бъдат коригирани изборните правила или има ли научени уроци от последните избори?” Пред участниците бе представен изготвеният от Институт…

Правителството на България пое ангажимент да разшири обхвата за публично използване на системата ИСУН

На 18 април 2012г. в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, правителството на Р България пое ангажимент да разшири обхвата за публично използване на Информационната система за управление и наблюдение за използване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове (ИСУН). През 2011г. експертите на Институт за развитие на публичната среда с подкрепата на…