Институт за развитие на публичната среда изготви Наръчник за местни наблюдатели на избори.

Институт за развитие на публичната среда изготви Наръчник за местни наблюдатели на избори. Наръчникът е предназначен за местни наблюдатели на избори в България. Текстът представлява адаптиран вариант на наръчника на ОССЕ – Наръчник за местни наблюдатели на избори. Включени са и примери от българската практика, и наблюдение на ИРПС от последните местни и парламентарни избори…