Обучение на наблюдатели за националния референдум

На 19-ти януари 2013 г. Институт за развитие на публичната среда проведе обучение на наблюдатели за националния референдум на 27-ми януари 2013 г. Участниците  се запознаха детайлно със законодателството и изискванията за провеждане на независимо наблюдение, както и с нормативната уредба, регламентираща протичането на самия референдум. В обучението като гост-лектор се включи г-н Венцислав Караджов…