Избори 2013 – Рискове в организацията на изборния процес до началото на кампанията

На 15.01.2013г. Институт за развитие на публичната среда проведе пресконференция на тема: „Избори 2013 – Рискове в организацията на изборния процес до началото на кампанията”. По време на събитието бяха представени основните констатации от гражданския мониторинг над изборния процес, извършен от организацията. Обсъдени бяха различни теми, сред които: Съществуващите съмнения в обществото за автентичността на…

Декларация на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС

На вниманието ви представяме Декларацията на независимия наблюдател на избори от екипа на ИРПС, с която нашите наблюдатели гарантират, че ще спазват международно приетите стандарти за наблюдение на избори. Аз, долуподписаният, декларирам, че:   1)     Не съм кандидат на политическа партия, коалиция и не съм член на инициативен комитет, нито застъпник или представител на участници…