Кои експертни предложения на ИРПС залегнаха в новия Изборен кодекс?

На 05.03.2014г. новият Изборен кодекс на България влезна в сила след повече от половин година работа на парламента по неговото изработване. В рамките на този процес Народното събрание на Република България инициира широки консултации и експертизата на Института за развитие на публичната среда като организация, защитаваща честното протичане на изборите, нееднократно бе потърсена. Всички становища…