Обществен съвет към Централната избирателна комисия – стенограми от заседанията

На 05.03.2014г. Народното събрание прие Нов изборен кодекс. Новите правила постановиха към Централната избирателна комисия да се създаде обществен съвет от представители на НПО в България, които да подпомагат нейната дейност. Като организация която е осъществявала независимо наблюдение над изборния процес, и която работи от години за осигуряването на прозрачност, демократичност и честност в изборите,…