Централната избирателна комисия прие решение за преброяване на преференциите

На 14.05.2014г. ИРПС изпрати сигнал до Централната избирателна комисия за това (ЦИК), че в Методическите указания за СИК, липсват практически указания, какво следва да направят секционните избирателни комисии (СИК), за да отчетат коректно преференциите за отделни кандидати по време на изборите. Липсата на описани стъпки, които СИК трябва да следва, за да преброи преференциите и…