Сметната палата и четири неправителствени организации подписаха меморандум за партньорство

На 26 септември 2014 г., петък, Сметната палата и четири неправителствените организации – Асоциация “Прозрачност без граници”, Институт за развитие на публичната среда, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)” и Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – национална асоциация”, подписаха Меморандум за партньорство. Подпис под меморандума поставиха председателят на…