Кръга маса: “Интеграцията на бежанците – проблеми и възможности пред местната власт”

На 14-ти ноември, 2014 г., на кръгла маса в х-л Радисън, Институт за развитие на публичната среда представи резултатите от сравнително проучване на добри европейски практики за по-ефективната социална интеграция на бежанците в пет европейски столици – Париж, Берлин, Виена, Лондон и Рим. Темата на кръглата маса бе „Интеграцията на бежанците – проблеми и възможности…