Предложение за анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г.

Изследването и анализът на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г. е от съществена важност за изготвянето на предложения за подобряване на изборния процес. Aнализът на ИРПС, направен въз основа данните от окончателните протоколи публикувани от Централната избирателна комисия, може да намерите ТУК. Във връзка с високия брой недействителни гласове, екипът…