Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС

В периода май – август, 2015 г. ИРПС ще проведе пилотна стажантска програма, насочена към студенти от 3 български висши учебни заведения – Университета за национално и световно стопанство, Софийски университет – Св. Климент Охридски и Нов български университет. Обучението ще позволи създаването и поддържането на неформална мрежа от млади професионалисти, споделящи сходни ценности, виждания…