Позиция на Институт за развитие на публичната среда във връзка с промените на Изборния кодекс, засягащи преференциалното гласуване

Въвеждането на преференциално гласуване като елемент от Изборния кодекс от 2014 г., създаде възможност българските граждани да изразят предпочитания не само към партията, но и към конкретната личност – кандидат, който да ги представлява. Тази промяна на изборните правила целеше да отговори на обществените очаквания за по-силно въздействие на гражданите върху изборния процес. От анализа…