Включете се като независим наблюдател на предстоящите избори

Бъдете доброволец в екипа на ИРПС като се включите в независимото наблюдение на изборния ден. Изборите за членове на Европейския парламент ще се проведат на 26 май, 2019 г.Свържете се с нас на iped@iped.bg или iva@iped.bg, а повече за инициативата може да видите в инфографиката.

Аз Гласувам – от А до Я за избирателя

През 2013 г. Институт за развитие на публичната среда разработи онлайн платформата „Аз Гласувам”. Тя представлява интерактивен инструмент в помощ на избирателите и цели да спомогне за повишаване на тяхната активност и подобряване на изборния процес.Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, екипът на ИРПС актуализира съдържанието на платформата…