ИРПС започна работа по проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании на гражданските организации”

Институт за развитие на публичната среда започна работата си по проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании на гражданските организации”. Дейностите по него имат за цел подобряване капацитета на неправителствените организации за работа с данни като се предвижда това да повиши и видимостта на организациите, техните инициативи в публичното пространство и доверието на обществото…