Н.Пр. г-жа Флоранс Робин - Посланик на Франция в България

ИРПС организира конференция „Медиите през 2021 г. Финансиране и прозрачност – проблеми и решения”

На 14 декември Институт за развитие на публичната среда проведе конференция на тема „Медиите през 2021 г. Финансиране и прозрачност – проблеми и решения”. Събитието се състоя във Френския институт София. Конференцията беше открита от Н. Пр. Флоранс Робин, Посланик на Франция в България, г-н Ленко Ленков, Програмен директор, Благоприятна бизнес среда, Фондация „Америка за…