ИРПС провежда анкета: Анализ и визуализация на данни в работата на неправителствените организации в България

За всяка неправителствена организация би било полезно да поддържа организирана необходимата за работата ѝ информация. Това обикновено става чрез създаване на бази данни. Те представляват набор от логически свързана информация в конкретна област, която е структурирана по определен начин и често – с помощта на различни програми. Добре организираната база данни е лесна за употреба…