Институт за развитие на публичната среда разработи платформата Зона за данни

Институт за развитие на публичната среда разработи платформата Зона за данни. Нейната цел е да помогне на българските неправителствени организации и граждански активисти да работят по-успешно за своите каузи, предоставяйки им синтезирана информация и бърз достъп до методи и инструменти за работа с данни. Платформата съдържа видео и текстови обучителни материали за източниците на институционални бази…