ИРПС организира среща на тема „Работата на НПО – истории с данни”.

На 25.02.2023г. Институт за развитие на публичната среда проведе срещата “Работата на НПО – истории с данни”. В рамките на събитието беше представена платформата „Зона за данни”, която предоставя достъп до категоризирана институционална информация, примери от успешни инициативи, използващи данни, и видео и текстови обучителни материали. Панелистите споделиха своите знания и опит относно правилата за…