ИРПС започна работа по проект „Европейски избори 2024: гласът на гражданите”

Институт за развитие на публичната среда започна работата си по проект “Европейски избори 2024: гласът на гражданите”. Той има за цел да допринесе за стимулиране на диалог относно европейските ценности и значението на предстоящите избори за Европейски парламент.  Дейностите по него се изпълняват с финансовата подкрепа на проекта “Protecting EU Values and Fundamental Rights through…