Обучение на независими наблюдатели

На 1-и юни, 2024 г. Институт за развитие на публичната среда проведе обучение за независими наблюдатели. На срещата с доброволците обсъдихме важността на ролята на независимия наблюдател, правилата за откриване на изборния ден, процедурите по гласуване и отчитане на вота.  Усилията на наблюдателите са в основата на подобряването на изборния процес и повишаване на доверието…