ИРПС изпрати списък с въпроси по молба на Централната избирателна комисия за провеждането на социологическо проучване

На 18.09.2012г. експертите на Институт за развитие на публичната среда изпратиха списък с теми и въпроси по молба на Централната избирателна комисия. ЦИК планира провеждането на социологическо проучване за нивото…

Прочетете повече

Докладът “БОРКОР – между митовете и корупционните реалности”

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“, изготвен от Институт за развитие на публичната среда, е резултат от независим граждански мониторинг върху дейностите по създаването на Центъра за превенция…

Прочетете повече

Институт за развитие на публичната среда помогна за представянето на българската страна по отношение на “Участие на гражданите на ЕС в демократичното функциониране на Съюза”

Институт за развитие на публичната среда помогна за представянето на българската страна по отношение на „Участие на гражданите на ЕС в демократичното функциониране на Съюза”, която да бъде включена в…

Прочетете повече

ИРПС наблюдава изборите за членове на Висшия Съдебен Съвет

На 15 септември 2012г. Институт за развитие на публичната среда наблюдава провеждането на избори за нови членове на Висшия Съдебен Съвет от квотата на българските съдии. В продължение на близо…

Прочетете повече

Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил

На 13.05.2012г. Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил. 15 наблюдатели, обучени от експертите на института проследиха работата на избирателните секции,…

Прочетете повече

Институт за развитие на публичната започва работа по проекта “Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

От 18-ти юни 2012 г. Институт за развитие на публичната среда започна работа по проект „Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”,…

Прочетете повече