Институт за развитие на публичната среда помогна за представянето на българската страна по отношение на “Участие на гражданите на ЕС в демократичното функциониране на Съюза”

Институт за развитие на публичната среда помогна за представянето на българската страна по отношение на „Участие на гражданите на ЕС в демократичното функциониране на Съюза”, която да бъде включена в…

Прочетете повече

ИРПС наблюдава изборите за членове на Висшия Съдебен Съвет

На 15 септември 2012г. Институт за развитие на публичната среда наблюдава провеждането на избори за нови членове на Висшия Съдебен Съвет от квотата на българските съдии. В продължение на близо…

Прочетете повече

Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил

На 13.05.2012г. Институт за развитие на публичната среда извърши независимо наблюдение на изборите за общински съвет в Кюстендил. 15 наблюдатели, обучени от експертите на института проследиха работата на избирателните секции,…

Прочетете повече

Институт за развитие на публичната започва работа по проекта “Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”

От 18-ти юни 2012 г. Институт за развитие на публичната среда започна работа по проект „Гражданско общество 2.0 или активизмът в мрежата – мост между гражданското общество и технологичната общност”,…

Прочетете повече

Кръгла маса на тема “Изборният процес: проблеми и решения”, която ще се проведе на 27 юни 2012 г.

Експертизата на Институт за развитие на публичната среда по отношение на изборния процес и изборното законодателство бе потърсена и от президентската институция. Представители на Института са поканени от Президента на…

Прочетете повече

Публичен регистър на независимите граждански наблюдатели на изборния процес, регистрирани в ЦИК и преминали обучение в ИРПС

Бихме искали да благодарим на всички независими наблюдатели, обучени от ИРПС и положили усилия за наблюдението на изборния процес. В качеството си на регистриран от ЦИК независим наблюдател, Институт за…

Прочетете повече