Обществен съвет към Централната избирателна комисия – стенограми от заседанията

На 05.03.2014г. Народното събрание прие Нов изборен кодекс. Новите правила постановиха към Централната избирателна комисия да се създаде обществен съвет от представители на НПО в България, които да подпомагат нейната…

Прочетете повече

Кои експертни предложения на ИРПС залегнаха в новия Изборен кодекс?

На 05.03.2014г. новият Изборен кодекс на България влезна в сила след повече от половин година работа на парламента по неговото изработване. В рамките на този процес Народното събрание на Република…

Прочетете повече

Кръгла маса „Изборните правила – какво очакват гражданите и какво (не)направиха политиците“

Институтът за развитие на публичната среда осъществи мониторинг на приемането на новия Изборен кодекс и води застъпничество за промяна на правилата. Предстои публикуването на доклад от оценка на въздействието на…

Прочетете повече

Пресконференция на ИРПС – 31.01.2014

На 31 януари 2014 г. в БТА Институтът  за развитие на публичната среда организира пресконференция на тема “Kакво е „новото – старо“ в Изборния кодекс?” На пресконференцията представихме нашите препоръки…

Прочетете повече

Свободните и плуралистични медии играят ключова роля за провеждането на демократичния процес

На 22 юли в София, Институт за развитие на публичната среда организира дискусия на тема „Свободните медии за честни избори”. На проведеното събитие, екипът на института представи изследване на практиките…

Прочетете повече

Избори 2013 – парите за медийно отразяване на кампанията

На 21-ви юни, 2013 г. в своя пресконференция, Институт за развитие на публичната среда обяви резултатите от граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори от…

Прочетете повече