/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Сдружение Институт за развитие на публичната среда е учредено на 04.04.2003 г., гр. София и регистрирано от Софийски градски съд, съдебно дело 4552. Сдружението е пререгистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията през 2018 г. 

Повече информация за дейността и годишните доклади на сдружението може да намерите на интернет страницата на Агенцията по вписванията.