/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПАРТНЬОРИ

Институт за развитие на публичната среда e неправителствена организация, която работи в сътрудничество със следните партньори:

 

 

  • Фондация "Америка за България"

 

 

 

 

 

  • Тръст за гражданското общество          

          в Централна и Източна Европа:

 

 

 

 

  • Балкански тръст за демокрация:                                             

 

 

 

 

 

  • Фондация "Институт Отворено общество" - София:    

 

 

 

 

 

  • Работилница за граждански инициативи:                                    

  • FLARE Network - Freedom, Legality and Rights in Europe:

 

 

 

 

 

 

  • Фондация "Анна Линд":  

 

  • Форум "Гражданско участие"

 

 

 

  • Mott Foundation:

 

 

 

 

  • Програмата за подкрепа на неправителствените организации

       в България по Финансовия механизъм на
       Европейското икономическо пространство