/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ИРПС В МЕДИИТЕ

Дебат в "Дневник": Да се въведе ли активна регистрация за избори?

article image

Представяме ви мнението на Тони, отразено в дискусията на интернет изданието Дневник на тема: "Да се въведе ли активна регистрация за избори?"


Цялата статия на Дневник можете да прочетете тук.

 

Фантомите в избирателните списъци увеличават риска от манипулации

Антоанета Цонева, позиция "За"

Сещам се за последните избори в Грузия – октомври 2012 г. Там съставянето на избирателните списъци е аналогично с уредбата в българското законодателство. Беше осъществено обаче сверяване на списъците от " врата на врата" и беше отделено силно внимание върху актуалността им – ранно обявяване на предварителни списъци (от края на август до края на септември за проверка и корекции) и др. инициативи на НПО и партиите.

Тези усилия се правят, защото за честността на изборния процес от фундаментално значение е актуалността на регистъра на избирателите. А в България този проблем продължава да стои нерешен. Участниците в политическия живот вече заявиха, че са притеснени от пропорцията между данните от националното преброяване и броя на хората, които са включени в списъците. Близо милион "мъртви души" в избирателните списъци увеличават риска от манипулиране на изборните резултати и подкупване на секционни комисии, които могат да използват гласовете на избиратели, които не са упражнили лично правото си на глас. Има много хора, които присъстват в списъците, защото имат постоянен адрес в България, а настоящият им адрес е на друго място в чужбина. Те гласуват в дипломатическите мисии и избирателни секции, организирани в чужбина.

Защо е такова състоянието на избирателните списъци? Изготвяните от ГРАО списъци въз основа на данните от националния регистър на населението съдържат и имената на хора, които са трайно живеещи в чужбина – емигрирали са или учат навън, или пък са починали, но смъртните актове не са пристигнали в общините, където се поддържат регистрите. Според изискванията на Изборния кодекс преди изборите трябва да бъдат заличени всички хора, които не са в страната за период по-дълъг от последните 2 месеца. Но не се знае кои са напусналите страната, кои са се върнали през този период, защото МВР твърди, че не може да осигури такава информация на ГРАО, тъй като съгласно регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета такава информация не се поддържа и те не могат да я предоставят за граждани, които се движат в рамките на ЕС.

Възможен подход, който следва да се обсъди, е активна регистрация на избирателите и създаването на механизми за поддържане на актуален регистър. Прилага се във Франция, Великобритания  и САЩ. Как може да се направи?

Уведомяват се с писма всички, които са в избирателните списъци на ГРАО. Дава се определен срок, например година, да се запишат в избирателния регистър в общината, желателно е да се осигури и възможност за електронна регистрация. Прави се масирана информационна кампания от институциите. Това е абсолютно задължително условие, за да е успешен подходът. Изисква се значителен институционален  капацитет и ресурси за добрата разгласа и образоването на избирателите за това, което следва да извършат, за да се регистрират.

Така една част от хората ще го направят, други - не, но в изборния ден ще имаме списъци на тези, които са заявили, че ще гласуват. А всеки, който не се е записал, се вписва допълнително – няма да се отнеме правото му да упражни гласа си. Така в края на изборния ден имате по-актуален списък.

При този подход основният риск е, че не е желателно в изборния ден да има масово дописване в списъците, по-скоро това трябва да е изключение, защото в противен случай може да се забави изборният процес и да възникнат нови възможности за манипулация чрез дописването на хора, които всъщност не са гласували, както и допускане на много грешки при вписването на личните данни.  

Депутатите не са обсъждали сериозно такава форма за регистрация и подготвяне на изборните списъци. Както е известно, има практика да се купува цяла секционна комисия. Ако в нея тези недобросъвестни хора, които уж трябва да представляват интересите на политическа партия или кандидат, решат да се продадат, и употребят това, че знаят, че някой гражданин не е гласувал, но разполагат с личните му данни, те могат да пуснат в урната от негово име бюлетина. Без той изобщо да се е явявал в секцията. Това е проблем на неадекватността на списъците. Това се случва, защото няма как всички 12 хиляди секции да се покрият с наблюдатели и застъпници, особено в отдалечените и по-труднодостъпни райони.