/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ИРПС В МЕДИИТЕ

Alpha research: Обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум

article image

На вниманието ви представяме националното представително изследване на агенция Алфа Рисърч за обществено-политическите нагласи преди местния вот и националния референдум. Проучването бе възложено и финансирано от Института за развитие на публичната среда и е проведено в периода 1-5 октомври (2015 г.) сред 1026 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка, с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.

 

Общият извод, който се налага от проучването е, че най-важната за политическите партии  кампания, тази за местния вот, е структурирана така, че да предизвика минимално гражданско участие. Състезанието се ограничава до твърдите ядра и групите, над които местните играчи имат гарантирано влияние. 

 

Поради това, и кампанията за Националния референдум, която по същността си е гражданска и при успех ще създаде условия за по-високо участие на  хора, които не биха продали гласа си, е сериозно неглижирана от партиите. Ако кампанията за местните избори е приглушена, то тази  за Националния референдум е почти заглушена. Над една трета от избирателите не знаят за него, като в малките селища, сред хората с ниско образование и младежите от провинцията този дял нараства до над 50%.

 

Независимо от това, ако се реализират заявените към момента намерения за гласуване  и при съществуващия категоричен  превес на отговора „да“, за първи път в най-новата ни история може да бъде постигната значим резултат  с пряко народно волеизявление. Което само по себе си би било победа над стила за печелене на избори, налаган от партиите на настоящия местен вот.

 

***

 

С пълните документи от възложеното изследване бихте могли да се запознаете тук и тук (официален сайт на агенция Алфа Рисърч), както и в секцията "Публикации и ресурси" от страницата на ИРПС.