/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ИРПС В МЕДИИТЕ

Отворен парламент: "Какво следва след указа на президента за насрочване на референдум?"

article image

Президентът Росен Плевнелиев определи 27 януари 2013 г. за дата за произвеждане на първия национален референдум в демократичната история на страната, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, през седмицата.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на ХLI Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление президентът Росен Плевнелиев определи 27 януари 2013 г.  за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос:

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

Кои са отговорните за провеждане на референдума институции

  • Кметовете на общини имат отношение към съставянето на избирателни списъци и назначаването на Секционните избирателни комисии(СИК).
  • Областните  управители трябва да проведат преговори за състава на Районните избирателни комисии (РИК).
  • Външно министерство отговаря за провеждане на избори в чужбина.
  • Министерски съвет (МС) изготвя информационен лист за референдума и осигурява организационно -техническата му подготовка.


Избирателните списъци
Списъците на избирателите, които могат да участват в референдума, се съставят по постоянен адрес към датата на насрочване на референдума. Изготвят се според данните на ГРАО.

За дата на насрочване на референдума се счита датата на обнародване на указа на президента в Държавен вестник. Очаква се на 6 ноември 2012 г.  указът да бъде обнародван.

Срокове
65 дни преди референдума областните управители предлагат на ЦИК съставите на РИК. Разпределението на квотите в РИК ще следва начина на представяне на партиите в НС и Европарламента, след изборите през 2009 г.

40 дни преди референдума МС трябва да издаде информационен лист, който съдържа въпроса, мотивите на референдума въз основа на предложението за неговото произвеждане и информация за време, място на референдума и реда за провеждането му.  

Интересно е какви мотиви ще се представят - на внеслите подписката или на 76 депутати от ГЕРБ, които предложиха провеждане на референдум  с друг въпрос и именно той бе приет от парламента. 

Редът, по който ще се заявяват застъпниците за алтернативната теза, трябва да е обявен 60 дни преди датата за референдума. В заявлението си те трябва да изложат своята теза и да приложат 7 хиляди подписа.

Неяснотите

За неуредените въпроси в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се прилага Изборният кодекс.

Пред БНР зам.- председателят на ЦИК Сабрие Сапунджиева обясни, че много от нормите на закона не са съобразени с Изборния кодекс, защото когато е приеман, действащи са били нормите на закона за избор на народни представители и това налага днес ЦИК да тълкува и прилага по аналогия Изборния кодекс.

Ако ЦИК е разтълкувал, че ще се поддръжниците на алтернативната теза ще събират подписи като за избори - какво става с депозита, който не може да се върне по реда на Изборния кодекс, защото той се възстановява само на онези участници, които са взели поне 1% на изборите, а при референдум не може да се отчете коя партия какъв резултат има.

Интересен е въпросът само партии ли могат да защитават алтернативна теза, а инициативни комитети - те как следва да се учредят, за да се включат в информационно-разяснителната кампания?

Информационна кампания
ЦИК е изготвил концепция за информационната кампания за референдума, която трябва да бъде приета и оповестена на страницата на комисията.

От комисията възнамеряват да акцентират върху  разяснителната кампания. Ще бъдат изготвени 7 клипа. Ще има встъпителен клип и клиповете за правата на избирателите и сроковете. Клиповете ще се излъчват от националните медии, с които ЦИК смята да направи среща. Предвиждат се и консултации с неправителствените организации, когато е готов проектът на клиповете, за да се получи обратна връзка преди излъчването им. Ще бъде издадена брошура и разпространена листовка чрез ежедневниците. ЦИК ще поддържа отделна интернет страница, посветена на референдума.

Според закона, всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса или въпросите на референдума. Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума.

Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него.

Гласуването
В референдума ще се гласува с бяла бюлетина и плик. Срещу въпроса ще има две квадратчета с отговори „да“ и „не“.

След приключване на изборите СИК обработват протоколите и ги предават в РИК, а те на ЦИК. До три дни след получаване на последния протокол ЦИК обявява резултатите. Те могат да се обжалват в 7 дневен пред ВАС.

Ще се гласува и в чужбина - в посолствата и консулските представителства.
70 дни преди референдума посланиците трябва да поискат разрешение от приемащата страна за провеждане на референдум.

 

Източник: "Отворен парламент - граждански гласове", статия от 4.11.2012г.