/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

ИРПС подписа меморандум за сътрудничество със Сметната палата за прозрачност на предизборната кампания

article image

На 16.09.2015 г. ИРПС и още 3 неправителствени организации, подписаха меморандум за сътрудничество със Сметната палата за предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Целта на меморандума за партньорство е да се създадат условия за подобряване на прозрачността и публичността на финансирането на предизборните кампании на участниците в изборите. Организациите, включили се в инициативата са Институт за развитие на публичнат6а средаАсоциация "Прозрачност без граници""Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация" и Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" /ГИСДИ/.


Председателят на Сметната палата, г-н Цветан Цветков заяви, че задължение на Сметната палата е да поддържа Единен регистър по Изборния кодекс, който е достъпен през интернет страницата на институцията и в него да се публикуват данните за дарителите, видът и размерът на даренията за политически партии. Регистърът ще бъде отворен на 25 септември - първият ден от предизборната кампания за местния вот, и ще бъде затворен на 24 октомври, в 24.00 часа, уточни той. Цветан Цветков подчерта, че всички участници в изборите трябва до 30 септември да подадат първоначалната информация до Сметната палата за включване в Единния регистър по Изборния кодекс. Всяка новопостъпила информация от участниците по време на предизборната кампания трябва да бъде изпращана в седемдневен срок, за да бъде включена в регистъра, припомни той. 

Председателят на Сметната палата призова участниците в изборите да следят внимателно всички срокове за подаване на информация и да попълват стриктно образците и указанията, дадени от одитната институция за подаване на информация за регистъра и за отчитане на кампанията. До 19 септември общинските избирателни комисии трябва да изпратят  в Сметната палата данните за банковите сметки на местните коалиции и инициативните комитети, и имената на лицата, които ще отговарят за финансите им.

Всички формации, които ще се включат в местните избори, са задължени в 30-дневен срок след приключване на изборите, да представят пълен отчет на приходите и разходите си по време на кампанията. Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в изборите -политически партии, коалиции от политически партии, местни коалиции и инициативни комитети, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната им кампания са над 1000 лв.

 

Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда, отбеляза два основни риска, които будят притеснение на тези избори. Единият от тях е, че много от медиите пренебрегват изискванията на Изборния кодекс за обявяване на тарифите и договорите за кампанията на интернет страниците си, а вторият – че не е ясно как ще се контролира финансирането на разяснителната кампания за референдума.

 

С целия текст на меморандума, можете да се запознаете тук.