Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Експерти на ИРПС консултират граждански коалиции в Плевен и Бургас за мониторинг на местните власти

От началото на 2009 г. до средата на годината експерти на ИРПС ще подпомагат дейността на коалиции от граждански организации в Плевен и Бургас за мониторинг върху провежданите общински политики. Ще се окаже помощ за изработване на инструментите на наблюдение и за обучение на екипите за мониторинг. В Плевен ще бъде осъществен граждански мониторинг върху изпълнението на мерките от общинския план за развитие и общинската програма за социални услуги. В Бургас ще се наблюдават политиките на общината в областта на архитектурата и благоустройството.


Проектите се подкрепят от ИОО-София и се реализират от сдружение "Развитие на личността и човешките общности", Сдружение "Отворена врата" и читалище "Лик" - в Плевен, а в Бургас от "Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива".


Констатациите, изводите и препоръките от проведените наблюдения ще бъдат представени на обществеността през месец 2009 г.