/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Кръгла маса „Защо трябва да бъдат коригирани изборните правила или има ли научени уроци от последните избори?”

article image

На 27.02.2012г. в рамките на проект “Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”, подкрепен от Балкански тръст за демокрация, бе проведена кръгла маса на тема: „Защо трябва да бъдат коригирани изборните правила или има ли научени уроци от последните избори?” Пред участниците бе представен изготвеният от Институт за развитие на публичната среда доклад „Изборните правила в България – въздействие и необходимост от промяна”.

 

Докладът представя пълен анализ на проведените през 2011г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за местна власт. Анализът завършва с 31 препоръки, които Институт за развитие на публичната среда предлага да се извършат, за да бъде подобрен изборният процес в България.

 

В дискусията взеха участие г-н Веселин Вучков – заместник министър на вътрешните работи, г-жа Ралица Негенцова – говорител на Централната избирателна комисия и членове на ЦИК, г-н Георги Лозанов – председател на Съвета за електронни медии (СЕМ), народни представители от българския парламент, представители на администрацията на Министерски съвет на Република България, на Сметната палата на Република България, на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД „ГРАО”) към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, наблюдатели на изборите, представители на български неправителствени организации и на медиите.

 

С цялото съдържание на доклада „Изборните правила в България – въздействие и необходимост от промяна” можете да се запознаете на следните адреси тук и тук.