/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

Правителството на България пое ангажимент да разшири обхвата за публично използване на системата ИСУН

На 18 април 2012г. в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, правителството на Р България пое ангажимент да разшири обхвата за публично използване на Информационната система за управление и наблюдение за използване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове (ИСУН). През 2011г. експертите на Институт за развитие на публичната среда с подкрепата на Институт Отворено общество – София, извършиха мониторинг и оценка на системата през 2011г, който бе представен на дискусия на 17.11.2011г. Предложената от правителството мярка е една от препоръките, изготвени от екипа на изследването.

 

В дискусията взеха участие г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, г-н Владимир Тошев – заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание на Република България, представители на Министерски съвет на Република България, на неправителствените организации и на медиите.

 

С целия текст на доклада, изготвен от Институт за развитие на публичната среда в рамките на проект „Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на Европейския съюз”, може да се запознаете тук.